Pensieri...

La Calabria sembra essere stata creata da un Dio capriccioso che, dopo aver creato diversi mondi, si è divertito a mescolarli insieme. (Guido Piovene)«Se rinuncio ad amare la mia terra, contribuisco a distruggerla».(Doris Lo Moro)Chi di noi non ha mai sognato, specialmente in età adolescenziale, di scappare via dalla propria terra, dal proprio paese natìo?Io penso sia una cosa capitata un pò tutti.Evadere dalla solita routine, cercare cose e volti nuovi, viaggiare...è normale...Poi, magari arriva quel tempo in cui ti soffermi a pensare e ripensare e forse t'accorgi che quello che hai trovato, seppur fondamentale, ti ha fatto perdere o lasciare indietro nel tempo, cose che credevi di odiare e non sopportare, e che poi ti stuzzicano, ti cercano, ti mancano...e che forse amavi...solo che non lo sapevi. (Anna)Clikka sulla mia pagina FB

giovedì 15 settembre 2011

U migranti

Quandu si parte suli, pe lavuru,
cu tant'arraggia 'nto cuari,
mentra a machina ti porta luntanu,
viarzu chiju trenu chinu i speranza,
è pe tutta a famijja doluri i panza.
Ciarchi u ti fai forte pe no giangire
davanti ai fijji ca puannu sentire.
Tantu 'ndai tiampu quandu si sulu
e arriadu a porta non truavi a nuju...
Guardandu i campagni ca scurranu
du finestrinu duni pe tuttu,
 a curpa o destinu.
Giangi e su lacrimi amari
pecchì su ricuardi assai cari.
Pianzi e non vorristi penzare,
ma sai ca tantu no pò cangiare.
'Ncunu annu, pianzi, i malavita,
luntanu da casa,da mujjiari e di fijji,
cercandu 'cunu sordu mu ti ripijji.
Appena finisci a casa i pagare,
o paisi, pianzi i tornare...
Quanta tristezza 'nta stu
viaggiu accussì luangu:
stai partiandu e già
pianzi o rituarnu.
Passanu uri e magari juarni,
u trenu si ferma e
cumincia st'avventura.
Tuttu para bellu e ordinatu,
ma sai già ca tuttu è cangiatu.
Nova vita e nuavu lavuru,
puacu a puacu ti fannu chiù sicuru,
ma u cuari è sempa chiù scuru.
Non tind'accuargi, ma cuminci
a cumpruntare chiju ca na vota,
a casa no potivi supportare.
Ora ti manca e no sai spiegare,
pecchì ora ti vena a turmentare.
Solitudine e nostalgia, chianu,
chianu diventanu na malatia,
ma no  'nda parri cu nuju mai
pecchì si calabrisi e pianzi
a figura ca ci fai.
Nui simu forti e coraggiusi
figuramundi si 'ndabbattimu
 pe sti cuasi.
O telefonu fai u prisentusu.
Ci cunti a mujjiarita ca
si capusquadra
pe no darci penziaru,
e magari no cunti nu zeru!
Suffri sulu, sulu e ti fai forte
penzandu ca a tuttu
c'è rimedio tranne ca
a mala sorte.
Ringrazi Dio ca hai lavuru,
pane e guadagnu ed ora
pua fare sparagnu.
A stanchizza no ti fa paura,
ca puru a Calabria c'era sudura.
Chista è diversa, ciartu u sai,
ma chi ci vua fare,
a vita è dura assai!
Quandu in ferie tuarni o paisi,
pianzi già a chiju chi farai...
Saluti a destra ed a manca
diciandu a tutti ca jà stai buanu.
Ti guadi chiji juarni dormiandu
a suannu chinu, tantu per ora,
non si chiù contadinu.
Pua, all'ura i ripartire sinda parra...
Tuttu ricumincia chianu, chianu,
ma armianu ora, già u sai
chiju chi t'aspetta luntanu.

Anna Maria Chiapparo (dialetto Calabrese --- acquarese- Acquaro VV)

Nessun commento:

Posta un commento

Se ti va lasciami un saluto. Mi farà piacere sapere che sei passato di qua e ti sei soffermato. Grazie